Johansens Stamtræ

Alle har en tråd til Johansen
Prøv at klikke på "ANER"
og på "KORT" for at se hvor familien kommer fra.

Nyheder


Billeder

 Ikon   Beskrivelse   Knyttet til   Sidst ændret 
<b>Martin Hertz</b>
Martin Hertz
Det Kgl. Biblioteks billedsamling
Ophav: Hansen, Georg Emil fotograf
Materialet er fri af ophavsret 
  22 feb. 2021
Kaj Emil Randrup
Kaj Emil Randrup
Fra Frihedsmuseets modstandsdatabase 
  1 dec. 2020
Gothold Ernst Emil Bodenhoff
Gothold Ernst Emil Bodenhoff
Det Kgl. Biblioteks billedsamling
Ophav: Sonne, Carl Christian (9.4.1845-17.9.1919) fotograf
Materialet er fri af ophavsret 
  1 dec. 2020
<b>Det Kgl. Biblioteks billedsamling</b>
Det Kgl. Biblioteks billedsamling
Ophav: Fotograf Even Nerhaud

Materialet er fri af ophavsret
 
  1 dec. 2020
<b>Johan Wilhelm Unmack</b>
Johan Wilhelm Unmack
Foto: Oluf W. Jørgensen
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi 
  25 nov. 2020

Dokumenter

 Ikon   Beskrivelse   Knyttet til   Sidst ændret 
Borgerlig viet 1943
Borgerlig viet 1943
Frederiksberg 
  5 mar. 2021
Borgerlig viet 1927
Borgerlig viet 1927
København 
  28 feb. 2021
Borgerlig viet 1941
Borgerlig viet 1941
Birkerød 
  26 feb. 2021
Viet 1917
Viet 1917
Ohio, West Virginia, United States 
  12 feb. 2021
Viet 1914
Viet 1914
Teton, Montana, United States 
  12 feb. 2021

Kirkebog

 Ikon   Beskrivelse   Kirkegård   Status   Knyttet til   Sidst ændret 
Kirkelig viet 1915
Kirkelig viet 1915
København 
     22 maj 2021
Fødte kvindekøn
Sørup
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) 
     22 maj 2021
Fødte kvindekøn 1894
Fødte kvindekøn 1894
København 
     21 maj 2021
Kvindekøn døde 1966
Kvindekøn døde 1966
Odense 
     11 apr. 2021
Fødte kvindekøn
Skovby
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) 
     11 apr. 2021

Historier

 Ikon   Beskrivelse   Knyttet til   Sidst ændret 
<b>Beretning om Peder Rasmussen Schmidt</b>
Beretning om Peder Rasmussen Schmidt
Af Jens Næss-Schmidt

Peder Rasmussen Schmidt (ca. 1763-1836)

Peder Rasmussen Schmidt var søn af en smed på en herregård, og mistede sine forældre i en meget ung alder.
Hans bror og Peder selv blev derefter opfostret af fruen på godset (fru Lasson), og Peder bevarede et tæt bånd med hende hele livet igennem. Hun sørgede for, at han fik sin juridiske uddannelse, og at broderen blev, det vi i dag vil kalde for, dyrlæge. Det var også med fru Lassons hjælp, at Peder Rasmussen Schmidt senere erhvervede Skærring Munkegaard.
Herregården, hvor Peder og hans bror voksede op, har nok været Åkjær Gods, da ejeren indtil 1772 var Thøger de Lasson.
[Benedicte Antoinette Rosenørn] Derefter overtog de Lassons hustru, Benedicte Antoinette Rosenørn, godset, som hun ejede indtil sin død i 1783.
Benedicte Antoinette Rosenørn blev født i 1720 og var barn af Matthias Rosenørn. Hun giftede sig i 1740 i Falling Sogn med justitsråd Thøger Lassen af Dybvad.
Hun var født og opvokset på Åkjær Gods, som hendes mand kom til at eje ved ægteskabets indgåelse.
Til gengæld medbragte Thøger de Lasson Dybvad Gods, der oprindeligt mange år tidligere havde været en gård under Åkjær, i ægteskabet.
Der er lidt usikkert, hvor Peder Rasmussen Schmidt blev født, men et kvalificeret gæt er Falling Sogn i Århus, hvor der 1865 fødes en dreng ved navn Peder til en Rasmus Schmidt.
[Falling Sogn 1765]
I kirkebogen står bl.a.; "Rasmus Smeds barn i Ålstrup - Peder, båret af Madame Rind".
Til samme familie fødes yderligere 6 børn, hvoraf ingen af dem overlever, i 1761 fødes en pige ved navn Mette. Hun dør 14 dage senere, og i 1767 fødes til familien et barn med navnet Christen, der dør straks. I 1768 fødes en dødfødt søn, i 1770 fødes datteren Ida Margrethe, der dør efter 14 dage og i 1772 fødes sønnen Thomas, der dør som et-årig. I 1774 fødes endeligt et barn, der dør 3 dage efter fødslen. Og flere børn ser der ikke umiddelbart ud til at være. Der mangler derfor den bror, som Peder Rasmussen Schmidt voksede op med.
Rasmus Smed døde som 42-årig i 1775, hvor hans eneste overlevne søn må have været 10 år.
[Folketællingen 1787 Ørum]
Peder Rasmussen Schmidt optræder i folketællingerne første gang i 1787, hvor han står som en ugift, 22 årig skriverkarl på Frisenvold hovedgård, Ørum Randers.
Frisenvold hed tidligere i historien Tordrup Slot og Torupgaard, og er kendt helt tilbage til 1310, hvor den ejedes af Johannes Niclessøn.

Læg mærke til, at Peder Ramussen Schmidt bor i hus 1, mens Karen Henriche Næss på 17 bor i hus 2 med sin far Claus Næss.
Peder Rasmussen Schmidt var skriver og fuldmægtig ved herredsfoden Næss i 7 år.

Det var her han i al hemmelighed forlovede sig med Karen Henriche Næss. De giftede sig den 19. marts 1793, men hun døde umiddelbart efter fødslen af deres første søn, Claus Næss Schmidt, og Peder Rasmussen Schmidt giftede sig derefter med Thomas Secher Schmidts mor, Johanne Marie Secher.

Om Peder Rasmussen Schmidt hedder det sig, at han hjalp bønderne med juridiske dokumenter uden at tage sig det betalt. Så sparede han hellere i hverdagen. Fx. brugte han honning af egen avl i stedet for det dyrere sukker. 
  13 aug. 2020
<b>Gaardbrand 1895
Øster Kippinge</b>
Gaardbrand 1895 Øster Kippinge
Udskrift af Forhør Nr.38 cont:
Dommeren bemærkede, at Mø1ler Jakobsen allerede i Forhøret den 30. f.M. havde erkjendt at have nægtet Mikkel Andersen at forny sin Paategning paa Vekslen til Landmandsbanken for 300 Kr. og fremdeles, at han efter Fremkomsten af Dr. Hansens Skrivelse havde tilladt de forefundne Legemsdeles Jordfæstelse. Denne Skrivelse fremlagdes. Endvidere fremlagdes Skrivelse af 2.ds. fra Brandinspektør Justesen. Skrivelse af 5.ds. fra Københavns Politi paategnet en Rapport fra Sognefoged Poul Simonsen. Do. af 7.ds.fra samme.
Efter Tilsigelse var mødte: Mikkel Andersens Svoger, Gaarejer Christian Andersen Ibsen af Øster Kippinge, der foreholdt den af Mikkel Andersen optegnede Gjæld, forklarede, at Kreditforeningsgjælden af oprindelig 4.400 Kr. formentlig var afbetalt med 300 Kr., at der paa Landbostandens Sparekasses Tilgodehavende 3.600 Kr. er betalt noget Afdrag, og at renter til Juni Termin formentlig er betalt. For denne Skyld er Kpt. Selvskyldnerkautionist. at Kpt. ikke tvivler om, at Mikkel Andersen skylder til hans Svoger, Tømrer Rasmussen i Øster Kippinge, til Kjøbmand Bruhn i Guldborg, til Kjøbmand Petersen, forhen i Guldborg, til Kjøbmand Larsen i Alstrup og til Anders Smed i Alstrup de af Mikkel Andersen anførte Beløb og at Kpt. er bekjendt med, at Mikkel Andersen endvidere skylder Landbostandens Sparekasse mod Kpt.s Kaution 1000 Kr., samt Gaardejer Søren Olsen i Nørre Wedby 100 Kr. og til Kjøbmand Frederik Madsen i Nyekjøbing 30 Kr. Yderligere tror Kpt. ikke, at Mikkel Andersen skylder uden maaske nogle smaa Kjøbmandsregninger. Paa Anledning forklarer Kpt. yderligere, at Mikkel Andersen nok i længere Tid har forekommet Kpt. underlig og i Modsætning til tidligere Tid en Del nedtrykt. Mikkel Andersen har ingenlunde til Kpt. udtalt nogen Hensigt til at tage sit eget Liv, men Kpt. har ej heller talt noget videre med ham siden i Foraaret. Endvidere forklarede Kpt., at Mikkel Andersen, da han i Landbosparekassen havde faaet det foranmeldte Laan mod Kpt.s Kaution, havde lovet at udstede et Skadesløsbrev til Kpt., men dette blev dog ikke udstedt. Endelig tilspurgt om, hvad han tror om Ildens Opkomst, erklærer Kpt., at han muligvis kan tage Fejl, men at han tror, at Mikkel Andersen først har stukket ild paa Gaarden og derefter aflivet sig selv. Ligeledes tror han, at Mikkel Andersen, for at hans Lig ikke skulle blive genkjendt, har kastet fra sig, hvad han havde i Lommen, navnlig en star Kniv, som han plejede at have med sig og en Portemonais af samme Slags, som Kpt. foreviste, nemlig Læderpartemonais med Laas foran paa Siden og Læderoverfald. Forevist de ved Poul Simonsens Rapport af 7.ds. i Brandtomten fundne Gjenstande, en 2bladet Lommekniv med Proptrækker og en Laas til en Pengepung, erklærer Kpt., ikke at have set Mikkel Andersen i Besiddelse af en Kniv som den anførte, men at laasen passer til Portemonais, som Mikkel Andersen og tidligere hans far længere tid tilbage have brugt.

Anholdte gjentog sin Benægtelse af at vide om Kjæden havde været hendes Mands Eje og benægtede bestemt, at Nøglen nogensinde havde været hendes Mands. Hun erklærer at have forstaaet hendes Mands Udtalelser i det fremlagte Brev, om den Synd, hvorfor han beder Gud og sine Børn om Tilgivelse, som om denne Synd bestod i, at han ville tage sig af Dage, ikke som om han derved ville antyde, at han ville begaa den Synd at brænde Stedet. Anholdte blev mindet om hendes Mands Udtalelse i Brevet om, at hans Spor ikke ville kunne findes, men hun erklærer, at hun efter Mandens Bortrejse i Lørdags og Modtagelse af Brevet havde troet, at Manden ville udvandre til Amerika. Hendes Mands Anførte Brev modtog hendes Søn Christian af Postbudet i Mandags Eftermiddags Kl. ca. l, og blev det hende bragt af Sønnen hos Feder Jensen Bonde, hos hvem hun den gang var, og hvor hun aabnede og læste Brevet, hvorefter hendes Søn læste det. Og tilspurgt, hvorfor hun ikke ved hendes Afhøring i Mandags Aftes talte om Brevet, erklærer hun, at hun i Fortvivlelse over Brevet og deres Ejendoms Brand ikke kunne omtale det. Hun benægter at have set hendes mand efter, at han i Lørdags Middags havde forladt Hjemmet og at kunne forklare noget om, hvor han har været, efter at han i Søndags Aftes var gaaet fra Nørre Alslev Station. Endelig benægter hun, og erklærer sig rede til at beedige, at hun har haft nogen Del i ildebranden, og at hun ved, hvorledes Ilden er opkommet. Endelig forsikrer hun, og erklærer sig ligeledes rede til at beedige ikke at have nogen som helst Kundskab om eller blot tænkt sig Muligheden af, at hendes Mand ville afbrænde Gaarden, hvad hun saa meget mindre kan tro, at han har haft i Sinde, som hun saa lettelig selv kunne indebrænde. I saa Henseende betydede Dommeren hende, at der havde ikke været nogen Grund for hende til at nære en saadan Frygt, eftersom Branden fandt Sted ved højlys Dag, og hun umulig kunne undgaa at spore Ilden, inden den var naaet saa vidt, at der kunne være Frygt for ikke at komme ud af Huset.
Anholdte, der derefter fremstod, benægtede ligeledes at kjende de i Retten værende Gjenstande, Uhrkjæden og Nøglen, og erklærede med Hensyn til Nøglen, at den bestemt ikke hørte til Huset. Der var kun en større Nøgle til Huset, nemlig Nøglen til Yderdøren til Stuehuset, og den plejede altid at sidde i Laasen, men denne Nøgle lignede i ingen Maade den tilstedeværende Nøgle.
Med Hensyn til Brevets Ankomst, dets Læsning forklarer han ganske som hans Moder. Ligeledes forklarer han som Moderen om grunden til, at han ikke omtalte det fra Faderen modtagne Brev. Endelig benægter ogsaa han at kunne meddele nogen Oplysning om Aarsagen til Ilden eller at have vidst eller have haft nogen Anledning til at tro, at hans Fader skulle have paasat Ilden. De anførte Udtalelser i Faderens Brev erklærer han at have opfattet, som om Faderen havde paatænkt at tage sig af Dage eller mulig at udvandre til Amerika, hvad Faderen dog aldrig havde Udtalt at tilsigte. Kpt. erkjender, at Brevet er hans Faders Haandskrift. Tjlspurgt om, hvem de i det fremlagte Brev er, og hvem de antage at Mikkel

Andersen har besøgt i København, erklærer begge Anholdte, at den omtalte Valdemar er de Anholdtes Søn og Broder, der tjener hos Gaardejer Jacob Rasmussen i Vester Kippinge, og at Manden og Faderen havde en Halvsøster ved Navn Cathrine i København, der var gift med en Smed ved Holmen, Vilhelm Larsen, boende i Nyboder, Sct Paulsgade 1.Sal, og at sidstnævntes Datter Cathinka Vilhemine er gift med Typograf ved Politiken, William Jørgensen. Hvorvidt Mikkel Andersen under sit Besøg i København har været hos nogen af disse, ved de ikke.

Dommeren bemærkede, at han ved Eftersyn i Pantebøgerne havde fundet, at Mikkel Andersen havde tinglyst Gjæld:
Efter Obl .af 2., læst 27.Jan.1881
Kreditforeningen til 5% 4.400 Kr.
Efter Do af 13., Læst 15. juni 1886 til Gaardejer hr. Andersen Ibsen 1000 kr.

En Aftægt til Mikkel Andersens Forældre, kapitaliseret til 2.600 Kr. er bortfaldne, eftersom begge Aftægtsnyderne er døde. I saa Henseende bemærkede de Anholdte, at Gjælden til Kreditkassen er nedbragt, men at de ikke ved, hvor meget. At der formentlig er Kautionister for Gjælden, men at de ikke ved, hvem disse er, og at de overhovedet ikke kjendte Mandens og Faderens pekuniære Forfatning, som han aldrig har omtalt for dem. De vide saaledes ikke, hvad Mikkel Andersen skylder udover de i hans Skrivelse anførte Beløb. Mikkel Andersen ejer Matr.Nr.21 og 22a, Øster Kippinge af Hartkorn 3 Skp., 3Fjk. 1/2 Alb. og 1 Td., 0 Skp., 3 Fjk., 3/4 Alb. Samlet GI. Skat 34 og 56 Kr. og Matr. Nr.1u af Vaalse Inddæmning i Nr. Wedby Sogn af Hartkorn 2 Fjk.,3/4 Alb.
Da der efter de fremkomne Oplysninger er begrundet Anledning til at tro, at Mikkel Andersen selv har paasat Ilden og derefter aflivet sig selv, formentlig ved Hængning, og da der ikke er nogen fornuftig Grund til at tro, at nogen af de Anholdte har medvirket til Ildspaasættelsen, fandt Dommeren, at det ikke var forsvarligt eller til nogen Nytte at arrestere de Anholdte, hvorfor de bleve demitterede.
Endelig fremlagde Dommeren en i Dag modtaget Skrivelse fra Formanden for Falsters mindre Landejendomsbesidderes Brandforsikringsselskab, belagt med Udskrift af Selskabets Taksationsprotokol og Gjenparter af Mikkel Andersens og Sønnen Chr. Andersens Løsøreassurancepolicer, samt bemærkede, at Brandinspektør Justesen mundtligt havde meddelt Dommeren, at Mikkel Andersens Bygninger var aasurerede for 5000 Kr.

Forhøret udsat.

Politiretten hævet 
  20 apr. 2020
Lavsprotokol 1831
Lavsprotokol 1831
År 1931 den 30 juni var Holbech respestive snedkerlav i magistretens overværelse for åben lade forsamlet hvor da snedkersvend Frederik Jacob Grelle efter at have forfærdiget mesterstykke der af herværende lav var erkjendt forsvarligt, blev som mester antaget og som sådan hermed i protokollen antaget. 
  2 apr. 2020
Skifteprotokol 1851
Skifteprotokol 1851
Holbæk Byfoged. Skifteprotokol 1840-1853

Aar 1851, den 29. Januar blev for Skifteretten anmeldt, at Muurmester Johan, Christoffer Dithmer heraf Byen, 80 3/4 Aar gammel, i Dag er afgaaet ved Døden efterladende sig hans Hustru, Johanne, Cathrine Dithmer ,samt fø1gende Livsarvinger, nemlig: En Søn Muurmester Hans Peter Dithmer, 49 Aar gl. ,bosat heri Byen, en Datter Cathrine Margrethe Grelle, født Dithmer, gift med Snedkermester Grelle heri Byen, en Søn Johan Christian Dithmer, der er afgaaet ved Døden, men har efterladt sig tvende Døttre, nemlig Birthe Marie Dithmer, 20 Aar gl., ugift og Johanne Cathrine Dithmer, 4 Aar gl.,begge opholdende sig hos moderen i Næsby ved Stranden, en Datter Anne Lisbeth Dithmer, 40 Aar gl.,ugift, umyndig og opholder sig paa Bjergbygaard, en Søn Jesper Gottlieb Dithmer, Muurmester heri Byen, 35 Aar gl., en Datter Dorthea Magdalene Dithmer, f.5.Nov.1819, ugift, umyndig og opholdende sig paa Frederiksgave i Fyen, og en Datter Johanne Frederikke Fischer, født Dithmer, gift med Malermester Fischer heri Byen. Muurmester H.P. Dithmer begjærede paa egne og sine Medarvingers Vegne Skifteforhandlingen udsat, indtil den Afdødes Begravelse var tilendebragt, hvilket af Skifteretten blev indrømmet.

Aar 1851,den 8.Februar mødte for Skifteretten Johanne Cathrine Dithmer, født Petersen, Enke efter den under 29.f.M. afdøde Muurmester Johan, Christoffer Dithmer, tillige med hendes Lavværge Muurmester Andreas Petersen heraf Byen og begjærede Skifte og Deling mellem hendes og den Afdødes fæles Børn og Børnebørn, i hvilken Anledning hun erklærede, at Værdien af Boets Eiendele udgjør 88 Rd 5, samt Boets Gjæld, der alene Indskrænker sig til Omkostningerne ved Afdødes Begravelse, udgjør 54 Rd 4. Af Boets Arvinger mødte Muurmester Hans Peter Dithmer, Jesper Gottlieb Dithmer samt Snedkermester Grelle og Malermester Fischer. Paa de øvrige Arvingers Vegne mødte som Tilsynsværge Malermester Bjergager heraf Byen. Bemeldte Personer erklærede, at den skete Angivelse af Boets Værdi og Gjæld er rigtig og at de mod samme intet vidste at erindre. Den efterlevende ægtefælle med Lavværge bemærkede, at da Restbe1øbet af Boets Værdi efter Fradrag af Gjælden ikke var tilstrækkeligt til at dække det Be1øb, som hun ifø1ge Loven er berettiget til at udtage forlods af Boets masse til Dækning af hendes Begravelsesomkostninger, vil der formentlig ikke kunne blive Spørgsmaal nogen Arvedeling, hvorimod hun begjærede sig Boets Eiendele til Dækning af Gjælden og den hende tilkomne Godtgjørelse til hendes egen Begravelse. 
  2 apr. 2020
Dannebrogsmand 1927
Dannebrogsmand 1927
Veteran Jens Christensen
Levnedsbeskrivelse.
Jeg er født i Volling Sagn, Viborg Amt den 11. august 1841.
Da jag var 7 år gammel, Kom jeg ud at tjene. Jeg husker tydeligt treårskrigens Tid (1848-50).
Min Skolegang var til Balling Skole. Efter Konfirmationen blev jeg tjenestekarl. Tjente på Lille Egeborg, da krigen 1864 udbrød. Blev udskrevet til hæren og rejste over Ålborg til København. Efter Rekrutskolen gjorde jeg tjeneste på Als fra 3. Maj 1864. Senere på Fyn og i Fredericia.
Efter krigen tog jeg Plads som Avlskarl. I 4 år bestyrede jeg en gård i Vejby. 1873 blev jeg gift og forpagtede en Gård i Ejstrup. I 1883 købte jag min Kones Fødegård i Ejstrup. I 1895 døde min Kone af et hjerteslag. I 1897 giftede jeg mig med min afdødes kones søster. I 1908 døde min 2. Kone.
I mit første ægteskab havde jeg 3 Børn: Torolf Kristensen, Lærer i Vinkel ved Viborg. Magnus Kristensen, Lagerforvalter ved F.D.B. i Skive. Dagmar Kristensen, gift med Valdemar Bertelsen, Lem.
I 1914 solgte jeg min gård i Ejstrup for 27.000 Kroner. I 1916 Flyttede jeg til Skive.
Jeg bor hos min søn Magnus og svigerdatter Mette Kristensen. De har 7 Børn, som et min daglige Glæde. Offentlige bestillinger har jeg ikke haft videre af.
Nu stunder det mod Afslutningen.
Jeg kommer når den store mester kalder.
Jens Kristensen 
  9 okt. 2017

Tidsskrifter

 Ikon   Beskrivelse   Knyttet til   Sidst ændret 
<b>Horsens Folkeblad 1920</b>
Horsens Folkeblad 1920
Anders Nielsen, Svejstrup Øslergaard,
og Christian den fjerdes Tømmerplanker.


Fru Anny Berntsen Bure, der for nogle Aar siden forfærdigede Folketingets talerstol
af den kolossale Egetavle, som Frede Bojsen skænkede til Kristian-borg,
har if. Polit. fornylig fra sit Værksted afleveret et andet Stykke Arbejde, som ogsaa
har Interesse, bade ved dets Oprindelse og dets Bestemmelse.
Det er Møblerne til Andelsbanken, Direktions værelse.
Ligesom den Bojsenske Kævle havde gjort god Fyldest I en Mølle i flere Hundrede
Aar, før den ophøjedes til Rigets fornemste Talerstol, saa har ogsaa Egetræet,
som Andelsbankens Direktionsværelse er lavet af. før en mangeaarig nyttig
Tilværelse, før det paa Fruens Værtsted omdannedes til Møbler!
det har nemlig gjort Tjeneste i Øresund i en gammel Dot, indtil det blev sort af Ælde,
formentlig den gamle Vestindiefarerdot, andre mener, i et af Christian
den fjerde Havneanlæg, Der er altsaa den Mulighed, at Anders Nielsen,
Svejslrup Østergaard, og de andre Mænd, som udgør den nye Banks Direktion,
om tort Tid placeres paa og ved det Tømmer, som Christian den fjerde i sin Tid
i de aarle Morgentimer egenhændigt maalte op paa Holmen. 
  22 maj 2021
<b>Fyns Social-Demokrat 1941</b>
Fyns Social-Demokrat 1941
5O Aar.
Paa Fredag fylder Medhjælper Johan Gedde, MunkeboveJ, 50 Aar.
Gedde har i omkring en Snes Aar været Medhjælper hos Fiskeexportør Rs. Jørgensen,
og alene det viser, at han er en paalidelig og dygtig Medarbejder.
Han er en gemytlig og flink Mand, der altid har en munter Bemærkning paa
Læben til enhver Situation. Det e ogsaa nok det strålende Humør, der har holdt Johan
Gedde ung. og som gør, at han passere 50- Aars Dagen med et udseende som enen 40-aarig.
Paa Fredag skal der nok blive kippet med Flagene paa Havnen, men ogsaa de mange Venner
oppe i byen vil sende Gedde en venlig Tanke paa Mærkedag med gode Ønsker fremover. 
  11 apr. 2021
<b>Fyns Social-Demokrat 1929</b>
Fyns Social-Demokrat 1929
Kerteminde

Af vor kære lille
Ruth,
er afgaaet ved Døden bekendtgøres herved for Slægt og Venner.
Kerteminde, den 13. Februar 1929.
Paa Søskendes og egne Vegne:
Elisabeth og Johan Gedde.
Begravelsen foregaar Lørdag den 16. ds. Kl. IV« fra Hjemmet
og Kl. 2 fra Kerteminde Sognekirke 
  11 apr. 2021
<b>Sjællands-Posten 1898</b>
Sjællands-Posten 1898
Bekendtgørelser.
Min Hustru, Sophie Bølling,
Født Møller, er den 17de ds død paa
Diakonissestiftelsens Hospital, kun
27 Aar gammel, efter 5 Aars lykkeligt Ægteskab.
Anthon Bølling
Læge.
Begravelsen foregaar Tirsdag den 24de Maj,
Kl. 2 fra søndre kapel paa Kirkegaarden Ved Fasanvejen 
  7 mar. 2021
<b>Nationaltidende 1943</b>
Nationaltidende 1943
Lægevidenskabelig Embedseksamen.
Alf Christian Andersen har ved en afsluttet
Sygeeksamen bestaaet lægevidenskabelig
Embedseksamen og er autoriseret som Læge. 
  5 mar. 2021

Dødsattester

 Ikon   Beskrivelse   Knyttet til   Sidst ændret 
Dødsattest 1929
Dødsattest 1929
Navn: Ruth Louise Gedde
Civilstand: Ugift
Fødselsdato: 26-06-1920
Fødested: Skovby
Bopæl: Drigstrup
Dødsdato: 13-02-1929
Dødssted: Odense Amts og Bys Sygehus
Dødsårsag: Anæmia aplastica
Yderligere: Datter af arbejdsmand Johan Christian Ulrik Gedde 
  11 apr. 2021
Begravelses protocol 1898
Begravelses protocol 1898
Frederiksberg 
  7 mar. 2021
Dødsattest 1904
Dødsattest 1904
København 
  23 feb. 2021
Dødsattest 1892
Dødsattest 1892
København 
  23 feb. 2021
Begravelsesprotokoller 1892
Begravelsesprotokoller 1892
Død: 15-01-1892
Alder: 40 år
Køn: Mand
Civilstand: Gift
Erhverv: Premierløjtnant
Adresse: Overgaden Oven Vandet (Christianshavn) 6
Dødsårsager: Cancer pylori
Dødssted: Garnisons Sygehus
Fra: Holmens Kirke
Til: Holmens Kirkegård 
  23 feb. 2021

Personer

 ID   Efternavn, Fornavn   Født/Døbt   Beliggenhed   Sidst ændret 
I108 
Ramstrup, Inge 
   5 jun. 2021
I7955 
Jacobsen, Johanne 
   22 maj 2021
I7954 
Mikkelsen, Søren 
   22 maj 2021
I7906 
Mikkelsen, Mikkel Christian 
f. 29 mar. 1884  Hvidbjerg  22 maj 2021
I7908 
Berntsen, Anny Christiane Milior 
f. 17 apr. 1894  Livjægergade 5, København  22 maj 2021

Familier
     
 ID   Mands ID   Mands navn   Kvindes ID   Mors Navn   Gift   Sidst ændret 
 F2594 
 I7954  Søren Mikkelsen  I7955  Johanne Jacobsen    22 maj 2021
 F2576 
 I7906  Mikkel Christian Mikkelsen  I7908  Anny Christiane Milior Berntsen  27 mar. 1915  22 maj 2021
 F2593 
 I7951  Klaus Berntsen  I7952  Anny Christine Mathilde Octavia Thomsen    21 maj 2021
 F2592 
 I7950  Henning Christiansen  I7942  Elisabeth Johanne Gedde    11 apr. 2021
 F2591 
 I7948  Johannes Karl Holger Nielsen  I7942  Elisabeth Johanne Gedde  10 dec. 1940  11 apr. 2021


Program fra The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, Darrin Lythgoe 2001-2021.

Opdateres af Bendt Johansen.